Vinohrady Habsburg a.s.  je sesterskou spoločnosťou Vínárstva Habsburg a.s. , ktorá bola založená s primárnym cieľom nadobudnutia, obnovy a obhospodarovania viníc.  Našou snahou je produkcia vysoko kvalitného hrozna ako vstupnej suroviny pre výrobu vína Habsuburg, vína s pôvodom.